Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Ukryj
Strona głównaO KancelariiOfertaMediaW razie wypadkuOpinieWspółpracaPartnerzyWycena szkodyKontakt

Zerwanie polisolokaty oraz odzyskanie opłaty likwidacyjnej

Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. POLISOLOKATA to produkt finansowy sprzedawany jako wyjątkowo korzystny oraz bezpieczny zaś ze względu na zastosowanie tzw. „opłaty likwidacyjnej” dla większości klientów stał się źródłem utraty wielotysięcznego kapitału. Opłata likwidacyjna zazwyczaj wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału. Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Ze względu na charakter prawny stosunku wiążącego obie strony, w którym zastosowanie znajduje art. 118 k.c., termin przedawnienia w sprawach o zwrot opłaty likwidacyjnej wynosi aż dziesięć lat.

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, iż opłaty likwidacyjne są tak wysokie, że pochłaniają lwią część składki zwracanej ubezpieczonemu, co należy uznać za niedopuszczalne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 58 k.c.).
Orzecznictwo sądowe w sprawie polisolokat ... (1)

Towarzystwa Ubezpieczeń naruszyły zawarty w art. 24 ust. 1 u.o o.k.i k. zakaz stosowania postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 45 kpc - bo takim było postanowienie każdej z przedmiotowych umów dotyczące opłaty likwidacyjnej. Zapisy o opłacie likwidacyjnej są nieważne i nie wiążą konsumentów, a zatem Ubezpieczyciel nie powinien ich potrącić z kwoty wypłacanej Klientowi w sytuacji, w której decyduje się na rozwiązanie polisy.

Sądy powszechne niejednokrotnie stały na stanowisku, iż konsument został przy zawarciu umowy wprowadzony w błąd: poinformowano go o ryzyku straty w razie spadków na rynku finansowym - tymczasem stratę przynosiły mu wzrosty. Każda z umów precyzyjnie i jasno określała świadczenie do spełnienia, którego zobowiązał się ubezpieczony. Natomiast świadczenie Ubezpieczyciela zostało w tych umowach określone w taki sposób, że nie tylko nieznany był sposób jego wyliczenia, ale w dodatku w dużej mierze wysokość tego świadczenia zależała od arbitralnych decyzji Ubezpieczyciela, na które Ubezpieczony nie miał wpływu ani nawet nie miał o nich wiedzy mimo zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Sąd Okręgowy stwierdził, iż stopień arbitralności Ubezpieczyciela i nakierowanie jego działań na uzyskanie zysku z całkowitym pominięciem interesu ubezpieczonych - są tak znaczące, że produkty te trzeba uznać wręcz za oszukańcze. Sądy wielokrotnie opierając się o art. 353 1 k.c. w zw. z art. 58 k.c. uznawały zawarte umowy za nieważne.

Ponadto w sporze z Towarzystwami Ubezpieczeń po stronie konsumentów opowiedział się również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznając, że zachowanie polegające na zapewnieniach o całkowitym bezpieczeństwie produktu, jakim są polisolokaty to celowe wprowadzanie klientów w błąd. Jego zdaniem zabrakło najważniejszej informacji – o ryzyku utraty nawet wszystkich oszczędności oraz o niebagatelnych kosztach rozwiązania umowy. W ocenie UOKiK, Ubezpieczyciele powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży – bez ponoszenia opłat likwidacyjnych.

W wyroku z dnia 01 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził z kolei, że: "Nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia postanowienie umowne, które przewiduje możliwość pobrania przez pozwanego od powoda 92 % środków zgromadzonych przez niego ...".
Orzecznictwo sądowe w sprawie polisolokat (2)...

Wielokrotnie i coraz częściej podnoszonym przez ubezpieczycieli argumentem przeciwko zasadności powództw konsumentów opartych o abuzywność postanowień umownych, na podstawie których są dokonywane po trącenia z przypadających im świadczeń wykupu, jest zarzut, że zarówno opłaty likwidacyjne, jak i świadczenia wykupu stanowią główne świadczenia w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W odniesieniu do tej argumentacji orzecznictwo sądowe jest jednak dość jednoznaczne. Sądy opowiadając się po stronie konsumentów stoją na stanowisku, iż kwestionowane przez konsumentów postanowienie umowne nie dotyczy głównych świadczeń stron. Sformułowanie główne świadczenia stron należy odnosić do takich elementów konstrukcyjnych umowy, bez których uzgodnienia nie doszłoby do jej zawarcia. Tym samym elementu wykupu polisy nie sposób zakwalifikować do głownych świadczeń ze względu na fakt, iż do wykupu polisy i pobrania opłaty z tego tytułu dochodzi dopiero po rozwiązaniu umowy, a zatem poza zakresem głównych świadczeń stron, co potwierdził w swoim uzasadnieniu Sąd Apelacyjny w Warszawie z 26 czerwca 2012 r. VI ACa 87/12. W niniejszym przypadku są to: ze strony pozwanego — świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz konsumentów, ze strony zaś konsumenta — zapłata składki oraz opłat, związanych z obsługą inwestowania składek w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dochodzone są w dwojaki sposób. Obok klasycznej formy dochodzenia roszczeń na drodze powództw indywidualnych istnieje również możliwość wytoczenia pozwu grupowego, kierowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Kancelaria Meditor posiadając wieloletnie doświadczenie w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeń pomaga swoim Klientom w sytuacji rozwiązania polisy wraz z utratą większości kapitału w zamian za niewielki procent od wywalczonej dla Klienta kwoty.

Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc polubowne negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi takimi jak AEGON, SKANDIA, AXA, EUROPA, GENERALI, Compensa, OPEN LIFE, jak również na etapie sądowym występując o zapłatę kwot pieniężnych bezprawnie pobranych w związku "zerwaniem polisolokaty" powiększonych o należne odsetki ustawowe.

W ramach bezpłatnej analizy sprawy prosimy o przesłanie posiadanych dokumentów dot. polisy na życie na adres e-mail Kancelarii: meditor@meditor.net.pl

Z pomocą naszej Kancelarii masz szansę na odzyskanie utraconego kapitału w sporze z potężnymi Towarzystwami Ubezpieczeń, które poprzez swoją silną pozycję na rynku wykorzystały indywidualnych Klientów.MEDITOR Kancelaria Odszkodowawcza

Biuro obsługi klienta, centrala
ul. Wiosenna 1
53-017 Wrocław

Biuro obsługi klienta
ul. Kazimierza Wielkiego 9
50-077 Wrocław

Zapraszamy: 9:00 ÷ 17:00
Infolinia: 801 01 15 16
Tel.: (+48) 71 735 93 24 (Fax.: 20)
email: meditor@meditor.net.pl
Nasze oddziały w UE
MEDITOR Anglia
Clissold Court
Greenway Close
N4 2EZ London
email: office-uk@meditor.net.pl
MEDITOR Szkocja
Boghall Street G33 35E
Glasgow

email: glasgow@meditor.net.pl

Często zadawane pytania

  • Za co mogę otrzymać odszkodowanie?
    Jeśli na skutek wypadku doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia wówczas możesz oczekiwać:
    Zadośćuczynienia za krzywdę
    Zwrotu kosztów (m.in. leczenia, rehabilitacji, opieki, lepszego odżywiania, utraconych dochodów)
    Renty jeśli wystąpi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej

Opinie klientów

O odszkodowanie dla mnie starał się adwokat. Dostałam 3.000 zł odszkodowania. Postanowiłam skonsultować sprawę jeszcze z kimś innym i trafiłam do MEDITORA. Po ich interwencji dostałam dodatkowe 20.000 zł. To prawdziwi profesjonaliści.

Maria Cz.
poszkodowana w wypadku z 22 lutego 2006 r. we Wrocławiu


Z moich doświadczeń z firmą MEDITOR wynika, że nie tylko są fachowcami najwyższej klasy w swojej dziedzinie, ale są również niezwykle uprzejmi i życzliwi wobec klientów. Dla mnie jest to bardzo ważne, kiedy widzę, że jako klientka jestem dla nich ważna, szanują mnie i mój czas. Ponadto jest to firma nastawiona na pomoc i doradztwo klientowi, a nie na zarobienie na nim.
Grażyna Z.
Poszkodowana w wypadku z dnia 26 kwietnia 2006 w Sobótce.


Miałem ciężki wypadek w czasie wakacyjnej pracy w USA i nie dostałem odszkodowania - nawet zwrotu kosztów leczenia. Ubezpieczyciel twierdził, że w ogóle nie zostałem ubezpieczony przez organizatora wyjazdu. MEDITOR ustalił, że... towarzystwo ubezpieczeniowe ma rację. Moje odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 120.000 zł zapłacił więc organizator wyjazdu!
Paweł R.
poszkodowany w wypadku z 15 lipca 2005 r. w Jersey City, USA


do góry Do góry strony
 
© 2002-2017 Meditor Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.