O Kancelarii (informacja rozszerzona)

O kancelarii (informacja rozszerzona)

Meditor - Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o. sp.k.


Biuro Kancelarii

meditor - geneza nazwy (źródło: Encyclopedia of the Middle Ages) - przemyślane działanie mające doprowadzić do osiągnięcia określonego celu, w naszym przypadku wygrania spraw o odszkodowania i uzyskania najwyższego świadczenia, a jest to możliwe jedynie przy należytym przygotowaniu sprawy.

Nasza Kancelaria prowadzi działalność w zakresie reprezentowania osób fizycznych oraz firm w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

 

Od 2002 r. przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa obsługa postępowań o świadczenia odszkodowawcze od ubezpieczycieli i innych podmiotów o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Państwach UE (wypadki komunikacyjne) w tym przede wszystkim w Niemczech, Austrii, Anglii, Czechach, Danii i Holandii.

 

Firma ma siedzibę główną we Wrocławiu oraz licznych przedstawicieli na terenie całego kraju.

Kancelaria Odszkodowawcza Meditor została wydzielona z pracowników Kancelarii Radców Prawnych, obecnie działającej jako sp. partnerska obsługującej przez wiele lat m.in. drugie co do wielkości Towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce, a obecnie reprezentującej osoby poszkodowane w wypadkach.


Od 2008 r. Kancelaria Meditor działa jako Sp. z o.o. zatrudnia prawników, tj. adwokatów, radców prawnych, aplikantów radcowskich, adwokackich, ściśle współpracuje z kancelariami prawnymi na terenie całego kraju oraz za granicą jak również biegłymi rzeczoznawcami, lekarzami-specjalistami z zakresu chirurgii, ortopedii, neurologii, psychologii i innych dziedzin.


To właśnie zespół doświadczonych prawników powoduje, iż potrafimy ocenić:

  • czy należą się świadczenia odszkodowawcze,
  • w jakiej wysokości,
  • kto jest zobowiązany do ich zapłaty,
  • jak je uzyskać.

Dzięki współpracy z wieloma podmiotami potrafimy dokładnie określić rzeczywistą szkodę dla zdrowia osoby poszkodowanej oraz wszelkie możliwości prawne związane z uzyskaniem odszkodowania. Liczne, wygrane procesy na drodze sądowej naszych pełnomocników powodują, iż ubezpieczyciele mają świadomość, że brak zapłaty należnego świadczenia w postępowaniu przedsądowym skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę sądową przez współpracujących pełnomocników i narazi towarzystwo na dalsze koszty. To daje nam bardzo silne argumenty w konfrontacji z towarzystwami ubezpieczeń i sprawia, że nasze działania okazały się skuteczne. Do chwili obecnej Kancelaria uzyskała ponad 70 000 000 zł. świadczeń odszkodowawczych. Dlatego nasi klienci zawsze wychodzą z MEDITORA zadowoleni i polecają nas swoim znajomym.


Gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy i uzyskanie maksymalnego możliwego zadośćuczynienia i odszkodowania lub innych świadczeń odszkodowawczych (np. renta przy wypadkach śmiertelnych, przyznawana dzieciom lub małżonkowi osoby zmarłej).