Odszkodowania za szkody o wartości powyżej 50 000 zł

Odszkodowania za szkody o wartości powyżej 50 000 zł

W przypadku dużych szkód gdzie potencjalne odszkodowanie może przekroczyć kwotę 50 000 zł oferujemy szczególne uprawnienia dla naszych Klientów.

Nasze wynagrodzenie w tych sprawach zawsze podlega negocjacji - tj. obniżeniu.

Oferujemy również możliwość wypłacenia zaliczki ze środków Kancelarii na poczet wydatków na koszty leczenia i niezbędne wydatki.

W przypadku takich spraw standardowo oferujemy finansowanie procesu przed sądem i reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika.

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody