Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Pytania, które najczęściej zadają nasi Klienci w sprawie odszkodowań


FAQ
 • Za co mogę otrzymać odszkodowanie?

  Jeśli na skutek wypadku doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia wówczas możesz oczekiwać:

  • zadośćuczynienia za krzywdę,
  • zwrotu kosztów (m.in. leczenia, rehabilitacji, opieki, lepszego odżywiania, utraconych dochodów),
  • renty jeśli wystąpi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
  • renty jeśli zwiększą się potrzeby a tym samym wydatki,
  • renty jeśli zmniejszą się dochody,
  • nasi fachowcy upewnią się, że otrzymasz pieniądze ze wszelkich możliwych tytułów i źródeł - nawet z tych, o których nie widziałeś lub nie przypuszczałeś, że Ci się należy.
 • Ile odszkdoowania mogę otrzymać?

  Wysokość zadośćuczynienia podlega ocenie przy uwzględnieniu szeregu czynników i ma na celu złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem wypadku.


  Jednym z istotnych elementów przy wyliczaniu kwoty zadośćuczynienia (ale nie jedynym) jest procentowo określony uszczerbek na zdrowiu.


  Współpraca z naszymi specjalistami zapewni Ci uzyskanie maksymalnej możliwej kwoty, która nie tylko będzie ekonomicznie odczuwalna ale również obejmie wszelkie możliwe tytuły.

 • Dlaczego wybrać Meditora?

  Meditor to firma zatrudniająca doświadczonych i sprawdzonych specjalistów z zakresu likwidacji szkód, prawników, rzeczoznawców, inspektorów bhp, lekarzy orzeczników. Nasi ludzie posiadają wieloletnie doświadczenie;po drugiej stronie; gdyż w większości pracowali w zakładach ubezpieczeń. Doskonale znają zasady i procedury likwidacji szkód w towarzystwach i dlatego Meditor jest tak skuteczny w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań dla swoich klientów.

 • Ile to kosztuje jeśli chcę zlecić sprawę Meditorowi?

  Nie ponosisz żadnych kosztów z góry. Nasze wynagrodzenie jest prowizją od wypłacanych Tobie kwot i płacisz nam dopiero po przyznaniu odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Jedynym kosztem jest drobna opłata za pełnomocnictwo.

 • Ile minie czasu zanim dostanę pierwsze pieniądze?

  Ubezpieczyciel, zgodnie z prawem, jest zobowiązany do przestrzegania pewnych ram czasowych. Jednak niedostarczenie pełnej dokumentacji może być podstawą do przeciągania wypłaty odszkodowania.

 • Sprawca nie przyznaje się do winy, czy na odszkodowanie muszę czekać do zakończenia sprawy karnej?

  Ten argument wysuwany przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych często nie ma prawnego uzasadnienia. Wyjaśnienie okoliczności wypadku nie wymaga wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zakład ubezpieczeń ustalił okoliczności w drodze tzw. "likwidacji szkody" przeprowadzonej przez jego organy.

 • Nie wiem kto jest sprawcą wypadku ponieważ uciekł z miejsca zdarzenia. Czy mam szanse na jakieś pieniądze?

  Często tak. Możesz otrzymać odszkodowanie za szkodę na osobie lub za szkodę na osobie i mieniu. Skontaktuj się z nami a nasz specjalista określi czy okoliczności Twojego wypadku dają podstawę do odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjego oraz poinformuje Cię o dalszym sposobie postępowania.

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


 • Nie mam żadnych widocznych obrażeń ciała czy coś mi się należy?

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych dużą wagę przy wyliczeniu zadośćuczynienia przykłada do określenia procentowego uszczerku na zdrowiu. Często jest to złudne kryterium ponieważ wieleokrotnie pozornie małe obrażenia pogarszają komfort życia znacznie bardziej niż duże, ale dobrze wygojone złamanie.

 • W wypadku zginęła mi bliska osoba. Jakiego odszkodowania mogę się spodziewać?

  Jeśli poniosłeś koszty pogrzebu i pochówku możesz ubiegać się o ich zwrot. Jeśli na skutek śmierci osoby bliskiej Twoja sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu (bezpośrednio lub pośrednio) możesz ubiegać się o stosowne odszkodowanie a nawet rentę.

 • Moje dziecko spowodowało wypadek, na skutek czego doznało licznych urazów. Czy mogę się spodziewać jakiegoś odszkodowania?

  Dziecku, które nie ukończyło lat trzynastu nie da się w sposób jednoznaczny przypisać winy. Od okoliczności sprawy będzie zależało czy Twoje dziecko może otrzymać odszkodowanie i w jakiej wysokości.

 • Nie byłem ubezpieczony a odniosłem liczne obrażenia? Czy mogę dostać jakieś pieniądze?

  Jeśli wypadek był nie z Twojej winy a ktoś inny swoim działaniem wyrządził Ci szkodę jest on zobowiązany do jej naprawienia. Od okoliczności sprawy zależy z jakich źródeł masz szanse uzyskać należne Ci odszkodowanie. Zwłaszcza w przypadku wypadków w komunikacyjnych czy też wypadków w miejscach użyteczności publicznej możesz dochodzić roszczeń z polisy OC od osoby/instytucji odpowiedzialnej za zdarzenie.

 • Miałam wypadek kilka lat temu. Czy mogę jeszcze dostać odszkodowanie?

  Boję się, że mi przepadło ...
  Okres przedawnienia standardowo wynosi 3 lata. Jednak w przypadku, kiedy szkoda miała miejsce w efekcie czynu niedozwolonego okres przedawnienia wynosi 10 lat od dnia wypadku. Nasz ekspert, na podstawie okoliczności sprawy, doradzi Ci czy możesz jeszcze ubiegać się o odszkodowanie.

 • Leczenie nie zostało zakończone. Czy mogę już teraz ubiegać się o odszkodowanie?

  Tak. Już teraz możesz ubiegać się o zaliczkę na poczet leczenia i rehabilitacji, jak również o zwrot dotychczas poniesionych kosztów. Nasi eksperci określą na podstawie dokumentacji medycznej kiedy i w jakiej wysokości można ubiegać się o odszkodowanie. Często jest możliwe przed formalnym zakończeniem leczenia.

 • Jeśli w sądzie orzeczono, że przyczyniłem się do zaistnienia wypadku/jestem współwinny, czy mogę dostać odszkodowanie?

  Tak. Kwota zadośćuczynienia oraz refundacja kosztów zostaną pomniejszone stosownie do stopnia przyczynienia się. Nasi eksperci upewnią się, że orzeczony stopień przyczynienia będzie najniższy z możliwych.

 • Wypadek zdarzył się za granicą, czy możecie zająć się dochodzeniem odszkodowania?

  Tak. Oczywiście. Prowadzimy postępowania najczęściej bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń prowadząc korespondencję w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Prowadzenie sprawy przeciwko zagranicznym towarzystwom daje bowiem znacznie lepsze rezultaty - znacznie wyższe świadczenia odszkodowawcze niż załatwienie sprawy przez polskiego reprezentanta.

 • Jeśli zdecyduję się zlecić wam sprawę to co mam teraz zrobić?

  Aby zlecić prowadzenie postępowania w razie wystąpienia wypadku naszej kancelarii prosimy o zgłoszenie za pmocą formularza zgłoszenia szkody.