Odszkodowania za zaniedbanie obowiązków

Odszkodowania za wypadki z powodu zaniedbania obowiązków

Najczęściej do tej grupy zdarzeń należą pośliźnięcia, upadki na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów - świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji etc. Późniejsze bowiem ich pozyskanie bywa bardzo trudne.Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły trzeba wykazać jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuacje iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


W tym zakresie postępowań wszczętych z powodu zaniedbania obowiązków zapewniamy pełną obsługę prawną, a także:

  • pomoc w udowodnieniu zaniedbania i ustaleniu odpowiedzialności dane podmiotu,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.