Zadzwoń

801 01 15 16 Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

O kancelarii

meditor - "przemyślane działanie mające doprowadzić do osiągnięcia określonego celu"


Nasza Kancelaria prowadzi działalność w zakresie reprezentowania osób fizycznych oraz firm w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.


Prowadzimy także postępowania, najczęściej bezpośrednio, przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym (wypadki komunikacyjne), przede wszyskim w Niemczech, Austrii, Anglii, Czechach, Danii i Holandii.

Historia

rozpoczęcie działalności pod kątem obsługi postępowań o świadczenia odszkodowawcze od ubezpieczycieli i innych podmiotów, o zasięgu ogólnokrajowym, oraz w państwach UE (wypadki komunikacyjne)

zatrudniamy prawników (adwokatów, radców prawnych, aplikantów radcowskich, adwokackich) ściśle współpracujemy z kancelariami prawnymi na terenie kraju oraz za granicą jak również biegłymi rzeczoznawcami, lekarzami-specjalistami z zakresu chirurgii, ortopedii, neurologii, psychologii i innych dziedzin.

liczne, wygrane procesy na drodze sądowej, ubezpieczyciele mają świadomość, że brak zapłaty należnego świadczenia w postępowaniu przedsądowym skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę sądową, a to silne argumenty w konfrontacji. Do chwili obecnej Kancelaria uzyskała ponad 70 000 000 zł świadczeń odszkodowawczych.

Poznaj nasz zespół

Maciej Szymański

Raca prawny – w 2005 r. ukończył studia prawnicze, następnie aplikację sądową. W 2008 r. zdał egzamin sędziowski. Od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizacje: prawo odszkodowań, prawo handlowe, obsługa podmiotów gospodarczych, ochrona wizerunku, zastępstwo procesowe przed Sądami w sprawach cywilnych i karnych, prawo pracy, prawo konkurencji, zamówienia publiczne, prawo nieruchomości, obsługa procesu budowlanego. Reprezentuje klientów, w bardzo licznych postępowaniach sądowych przed Sądami w większości apelacji w Polsce.

Andrzej Ziemblicki

Radca prawny - ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie aplikację radcowską przy sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W swoim dorobku ma obsługę towarzystw ubezpieczeń, podmiotów gospodarczych, bardzo wiele postępowań przed Sądami w całej Polsce.

Szymon Wnętrzak

Adwokat – ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 r. W latach 2012-2015 odbył aplikację radcowską. Od 2018 wykonuje zawód adwokata. W 2008 r. – ukończył również Ekonomię na Wydziale Prawa i Administracji. Specjalizacje: prawo odszkodowań, prawo gospodarcze, prawo karne (obrona w sprawach m.in. dot. narkotyków, podatku VAT), sprawy karno - gospodarcze, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prawo wykroczeń, prawo rodzinne (rozwody, alimenty).

Katarzyna Rękas

Radca prawny – ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim w 2004 r., jest absolwentem studiów podyplomowych z Prawa gospodarczego i handlowego, odbyła wiele szkoleń i kursów w ramach OIRP we Wrocławiu, wykonuje zawód radcy prawnego od 2010 r. Specjalizacje: prawo odszkodowań, prawo cywilne, prawo rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku), obsługa podmiotów prawa handlowego – prawo spółek. Reprezentuje bardzo wielu klientów w postępowaniach przed Sądami w całej Polsce.

Etapy

Podstawowe etapy postępowania po zgłoszeniu wypadku/szkody w naszej Kancelarii

  • Zgłoszenie wypadku lub szkody wraz z opisem okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do strat materialnych, zdrowotnych lub śmierci.
  • Analiza zasadności roszczenia pod kątem obecnego stanu prawnego oraz możliwości uzyskania należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.
  • Postępowanie przedsądowe prowadzące do wyczerpania możliwości ugodowego zakończenia postępowania.
  • Postępowanie sądowe w przypadku kiedy postępowanie przedądowe nie odniosło oczekiwanego skutku.

Nasze cele

Naszym podstawowym celem jest uzyskanie jak najwyższych świadczeń odszkodowawczych

Nasi prawnicy, nie są w stanie przywrócić naszym klientom zdrowia lub życia. Naszym celem jest więc uzyskanie jak najwyższych świadczeń odszkodowawczych. Ale czesto nie jest to dla nas jedyny cel. Nasi prawnicy winni zachować dystans od sprawy i nie angażować się w nią emocjonalnie, ale zasadę tę stosujemy w "złagodzonej" wersji co doceniają nasi Klienci.

Aby wygrywać sprawy trzeba umieć określić kilka podstawowych elementów (co bywa często bardzo trudne nawet dla nas):

Działają w zespole prawników wspólnie rozwiązujemy najtrudniejsze sprawy osiągając znakomite efekty.

Opinie

"O odszkodowanie dla mnie starał się adwokat. Dostałam 3.000 zł odszkodowania. Postanowiłam skonsultować sprawę jeszcze z kimś innym i trafiłam do MEDITORA. Po ich interwencji dostałam dodatkowe 20.000 zł. To prawdziwi profesjonaliści."

Maria Cz.
poszkodowana w wypadku z 22 lutego 2006 r.
we Wrocławiu


"Z moich doświadczeń z firmą MEDITOR wynika, że nie tylko są fachowcami najwyższej klasy w swojej dziedzinie, ale są również niezwykle uprzejmi i życzliwi wobec klientów. Dla mnie jest to bardzo ważne, kiedy widzę, że jako klientka jestem dla nich ważna, szanują mnie i mój czas. Ponadto jest to firma nastawiona na pomoc i doradztwo klientowi, a nie na zarobienie na nim."

Grażyna Z.
Poszkodowana w wypadku z dnia 26 kwietnia 2006 w Sobótce


więcej »»