Odszkodowania za chorobę zawodową

Odszkodowania za chorobę zawodowa

W przypadkach zgłoszeń kwalifikujących się jako choroba zawodowa prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).


Często w przypadku chorób zawodowych istnieje możliwość żądania świadczeń cywilnoprawnych od pracodawcy. Dotyczy to zarówno zadośćuczynienia jak i renty.


Nasze działanie w tym zakresie skupa się na ustaleniu odpowiedzialności za skutki wystąpienia choroby, a w dalszym etapie pomoc związaną z leczeniem, umnieszeniem skutków choroby i uzyskaniem zadośćuczynienia.Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


Pełna obsługa prawna

W zakresie pomocy w przypadku choroby zawodowej zapewniamy:

  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,
  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków choroby zawodowej przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie ZUS-u, towarzystw ubezpieczeniowych,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.