Odszkodowania za wypadki za granicą

Szkody za granicą

Prowadzimy postępowania najczęściej bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń prowadząc korespondencję w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Prowadzenie sprawy przeciwko zagranicznym towarzystwom daje bowiem znacznie lepsze rezultaty - znacznie wyższe świadczenia odszkodowawcze niż załatwienie sprawy przez polskiego reprezentanta.

Co ważne w większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapie przedsądowym. Oznacza to, iż często wynagrodzenie Naszej Kancelarii będzie pokryte przez ubezpieczyciela w całości lub części. Postępowania te należą do trudnych z uwagi na konieczność znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, a także danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego np. w Niemczech - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - co pozwala dyscyplinować zagranicznych ubezpieczycieli i szybko zakończyć postępowanie.

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:
  • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
  • prowadzenie korespondencji w językach obcych oraz tłumaczenie pism i dokumentów,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych, a także certyfikowanych orzeczników w UE,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
  • uczestnictwo w komisjach lekarskich za granicą,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.