Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody (bezpłatna wycena)

Zgłoszenie szkody

Wycena szkody przez naszą Kancelarię jest bezpłatna. Państwa zgłoszenie pozwoli na weryfikację czy zdarzenie, które miało miejsce jest możliwe do udokumentowania, a jego okoliczności kwalifikują zdarzenie do wystosowania roszczenia do podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody (wypłaty odszkodowania).


Jak opisać zgłoszenie

Poniżej zamieszczamy, przykład opisiu zgłoszenia dotyczącego kolizji samochodowej ze szczegółami opisujacymi okoliczności zdarzenia.

Mój wypadek to kolizja samochodowa na skrzyżowaniu dróg przy ul. Mickiewicza, we Wrocławiu. Wypadek miał miejsce 2018.11.03. około południa. Warunki drogowe były dobre (słoneczna pogoda, temp. ok. 8 stopni). Sprawca nie ustąpił mi pierwszństwa przejazdu i najechałem na jego samochód. Na miejsce wypadku nie przyjechała Policja. Nikt z kierowców nie ucieriał, były tylko uszkodzone pojazdy. Sprawca podpisał oświadczenie na miejscu wypadku, ale teraz ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania ponieważ sprawca twierdzi, że wypadek nie był z jego winy i podważa ważność oświadczenia. Proszę o pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania.


W trosce o najwyższą jakość usług, prosimy o możliwie dokładne opisanie zdarzenia. Precyzyjne informacje podane w formularzu pozwolą nam, już przy pierwszym kontakcie z Państwem, udzielić informacji o szacowanej kwocie odszkodowania i zasadności roszczenia.


Jeśli Twoje zdarzania to inny rodzaj zdarzenia lub masz wątpliwości o co zapytać i jakie szczegóły podać w zgłoszeniu sprawdź pytania, które najczęściej zadają nasi Klienci.Formularz zgłoszenia wypadku/szkody
(bezpłatna wycena)

Podaj dane kontaktowe oraz treść zgłoszenia

Opis zdarzenia:
(*) Tak, wyrażam zgodę

na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL/NIP, e-mail, nr telefonu) dla celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych, w tym również informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną (e-mail). Powierzenie przetwarzania danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Meditor Kancelaria Odszkodowawcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 50-077 Wrocław, KRS 0000421863. Zleceniodawca ma prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w tym również drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody przez Zleceniodawcę, po tym zaś czasie zostaną usunięte z bazy. Dane będą wykorzystywane bezpośrednio przez Administratora oraz podmioty ściśle z nim współpracujące. Zleceniodawca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Wyślij do wyceny


Jak śledzić zgłoszenie?

Po wysłaniu zgłoszenia otwrzymasz login oraz hasło do zalogowania się w naszym Internetowym Systemie Monitoringu Spraw gdzie po zalogowaniu będzie można sprawdzić kto z naszych pracowników zajmuje się zgłoszoną sprawą oraz to na jakim etapie jest postępowanie w zgłoszonej sprawie.