Odszkodowania za wypadki w pracy

Odszkodowania za wypadki w pracy

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em.

Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły wykazać trzeba jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuacje iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy.

Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


Pełna obsługa prawna

W przypadku wypadku w pracy zapewniamy pełną obsługę prawną polegającą na:

  • pomocy w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.