Jaka wysokość odszkodowania

Jaka wysokość odszkodowania należy się za ...?

Tabela wysokości odszkodowania za uszkodzanina poszczególnych fragmentów ciała

Rodzaj obrażeń Wiek
(im młodsza osoba tym większe szanse na wyższe zadość-uczynienie)
Długość leczenie i jego uciążliwość Trwałość następstw i rozmiar kalectwa Wpływ obrażeń na życie osobiste i zawodowe Wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania
ODSZKODOWANIE ZA URAZ GŁOWY
 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):
  1. znaczne uszkodzenie powłok czaszki, rozległe, ściągające blizny – w zależności od rozmiaru,
  2. oskalpowanie.

 2. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłobienia, szczeliny, fragmentacja) – zależnie od rozległości uszkodzeń

 3. Ubytek w kościach czaszki:
  1. o średnicy poniżej 2,5 cm
  2. o średnicy powyżej 2,5 cm – w zależności od rozmiarów

 4. Porażenia i niedowłady:
  1. porażenie połowicze lub paraplegie (porażenia kończyn dolnych) uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0–1° wg Skali Lovette'a 100
  2. głęboki niedowład połowiczy lub parapareza 2° wg Skali Lovette'a 60–80
  3. średniego stopnia niedowład połowiczy lub parapareza kończyn dolnych 3° wg Skali Lovette'a 40–60
  4. niewielki lub dyskretny niedowład połowiczy lub niedowład kończyn dolnych 4° wg Skali Lovette'a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp. 5–35
  5. monoparezy pochodzenia ośrodkowego: – kończyna górna wg Skali Lovette'a 0° prawa 40 lewa 30 1–2° prawa 30– 35 lewa 20–25 3–4° prawa 5–25 lewa 5–15 – kończyna dolna wg Skali Lovette'a 0° 40 1–2° 30 3–4° 5–20

ODSZKODOWANIE ZA URAZ SZYI – KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:
 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • prowadzenie korespondencji w językach obcych oraz tłumaczenie pism i dokumentów,
 • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych, a także certyfikowanych orzeczników w UE,
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
 • uczestnictwo w komisjach lekarskich za granicą,
 • rehabilitację,
 • pomoc psychologa i psychiatry,
 • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.