Jaka wysokość odszkodowania

Jaka wysokość odszkodowania należy się za ...?

Tabela wysokości odszkodowania za uszkodzanina poszczególnych fragmentów ciała

Rodzaj obrażeń Wiek
(im młodsza osoba tym większe szanse na wyższe zadość-uczynienie)
Długość leczenie i jego uciążliwość Trwałość następstw i rozmiar kalectwa Wpływ obrażeń na życie osobiste i zawodowe Wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania
Odszkodowanie za uraz głowy 10 000 - 2 000 000 zł
Odszkodowanie za uraz twarzy 2 000 - 400 000 zł
Odszkodowanie za uszkodzenia narządu słuchu
Odszkodowanie za uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku
Odszkodowanie za uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa
Odszkodowanie za uraz brzucha i ich następstwa
Odszkodowanie za uszkodzenia narządów moczowo-płciowych
Odszkodowanie za ostre zatrucia i ich następstwa
Odszkodowanie za uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa
Odszkodowanie za uszkodzenia miednicy
Odszkodowanie za uszkodzenia kończyny górnej
Odszkodowanie za uraz śródręcza i palców
Odszkodowanie za uszkodzenia kończyny dolnej
Odszkodowanie za poeażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych
Odszkodowanie za chorobę zawodową

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:
  • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
  • prowadzenie korespondencji w językach obcych oraz tłumaczenie pism i dokumentów,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych, a także certyfikowanych orzeczników w UE,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
  • uczestnictwo w komisjach lekarskich za granicą,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.