Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Błędem w sztuce lekarskiej (potocznie błedem medycznym) jest "postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Oznacza to, że kategoria ta dotyczy tylko sytuacji, gdy lekarz postąpił niezgodnie z wiedzą medyczną.

Do błędów lekarskich nie zalicza się więc przypadków niewłaściwego sterylizowania narzędzi do zabiegu, zoperowanie przez pomyłkę niewłaściwego narządu albo odmowa udzielenia pomocy pacjentowi, który jej potrzebuje. Nie są to przypadki postępowania niezgodnego z wiedza medyczną, ale po prostu niedbalstwo lub zła organizacja pracy.

Bardzo dobrze obrazuje to uzasadnienie Sądu Najwyższego w 1967 roku w sprawie, gdy lekarz operował bez wcześniejszego mycia rąk, gdzie stwierdzono, że zastosowanie elementarnych zasad aseptyki jest obowiązkiem całego personelu i nie wymaga posiadania specjalnych wiadomości, dlatego nie jest błędem w sztuce lekarskiej.

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody


Błędem medycznym nie byłoby również podanie pacjentowi trucizny zamiast leków.

W tym zakresie zapewniamy poza pełną obsługą prawną:
  • pomoc w zebraniu materiału dowodowego,
  • ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie oraz ocenę skutków dla zdrowia przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.