Odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych

Odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych

W związku z charakterem pracy oraz obowiązków wykonywanych w gospodarstwach rolnych dochodzi w nich do poważnych wypadków. Poprzez system ubezpieczeń oc ich właściciele praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych. Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko ubezpieczycielom oc jak i postępowanie przed KRUS-em.Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

O co zadbać w razie wypadku ? Zgłoszenie szkody

Pełna obsługa prawna

W przypadku wypadków w gospodarstwach rolnych zapewniamy pełną obsługę prawną:

  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,

  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,

  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,

  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,

  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,

  • rehabilitację,

  • pomoc psychologa i psychiatry,

  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.