Nasi Partnerzy

Mając do czynienia z osobami i bliskimi osób psozkodowanych w wypadkach nawiązaliśmy współpracę z wieloma podmotami mogącymi przynieść dodatkową pomoc i wsparcie. Naszymi Partnerami są ośrodki rehabilitacyjne, sklepy specjalistyczne oraz punkty pomocy psychologiczno-opiekuńczaj. Świadczą one pomoc w rehabilitacji, leczeniu schorzeń urazów układu ruchu, sprzedaży i wypożyczaniu profesjonalnego sprzętu ortopedycznego oraz opiece dla osób wymagających codziennego wsparcia.


Neurorehabilitacja Sp. z o. o. Opole

https://neuroreha.pl/

Neurorehabilitacja Sp. z o. o. największa placówka rehabilitacyjna na Opolszczyźnie zajmująca się specjalistyczną rehabilitacją szczególnie neurologiczną zarówno dzieci jak i dorosłych.


Firma działa już od ponad 12 lat tworząc specjalistyczny zespół terapeutyczny, działający w oparciu o nowoczesne metody rehabilitacji pacjenta. Dodatkowo placówka stale współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji, podczas procesu leczenia pacjenta konsultując na bieżąco proces leczenia.

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji

http://www.rehabilitacjaopole.pl/

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacja działa aktywnie od 2006 r. na terenie całego kraju na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących pomocy, zarówno dzieci jak i dorosłych. Jest to największa organizacja na Opolszczyźnie.


Stowarzyszenie w iągu 12 lat objęło wsparciem ponad 400 Podopiecznych oraz zebrało na ich potrzeby ponad 12 mln złotych. Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie jak największej liczbie osób potrzebujących specjalistycznej pomocy, na którą w normalnych warunkach ich nie stać. Umożliwia założenie subkonta do zbiórki 1% podatku, darowizn oraz organizacji zbiórek publicznych.

ELDERIS spółka z o.o.

http://elderis.pl

W prowadzonych przez siebie ośrodkach w Polanicy - Zdrój, Szczawnie -Zdrój, Obornikach Śląskich, Kołobrzegu oraz Ustroniu ELDERIS prowadzi m.in rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, organizuje turnusy rehanilitacyjne w tym także w ramach NFZ, PFRON, ZUS.Firma posiada najnowszej generacji lokomat firmy HOCOMA będący zautomatyzowaną ortezą służącą do oceny i nauki chodu. Pozwala on na najbardziej fizjologiczne odtworzenie cyklu chodu z wykorzystaniem ciągłego feedbacku (informacji zwrotnej). Umożliwia doskonalenie poszczególnych faz chodu Pacjenta poprzez indywidualne dostosowanie planu terapii.

Europejskie Specjalistyczne Centra Medyczne – Korfantowska Ortopedia i Rehabilitacja KORT Sp. z o.o

http://www.kortklinika.pl

Ośrodek KORT KLINIKA specjalizuje się w kompleksowym leczeniu schorzeń urazów układu ruchu. Placówka dysponuje własną poradnią ortopedyczną i nowoczesnym oddziałem szpitalnym z profesjonalną opieką medyczną, w pełni wyposażonym blokiem operacyjnym oraz całościową i zaawansowaną rehabilitacją. Ośrodek współpracuje z najlepszymi i najbardziej doświadczonymi specjalistami z zakresu: ortopedii i traumatologii, chirurgi ogólnej i naczyniowej, chirurgii dziecięcej i reumatologii. Chirurdzy ortopedzi to polska elita.


Standardy wykorzystywane w ośrodku oparte są na najnowocześniejszych metodach leczenia oraz na ścisłej współpracy lekarza, pacjenta i fizjoterapeuty, a celem jest osiągnięcie najlepszych wyników leczenia, oraz powrót pacjenta do pełnej sprawności ruchowej.


GORTO-MED

http://www.gortomed.pl/

Sieć sklepów i salonów zajmujących się sprzedażą i wypożyczaniem profesjonalnego sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego i sportowego zarówno dla osób fizycznych, jak i ośrodków medycznych i rehabilitacyjnych.


Profesjonalne doradztwo w tym zakresie, ułatwienie dostępu do urządzeń stosowanych w rehabilitacji, pomoc w sfinanlizowaniu zakupu i w uzyskaniu środków.

LOGOS-MED

https://logos-med.pl/

Firma specjalizujaca się w długoterminowej opiece domowej nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, którzy nie wymagają hospitalizacji na oddziałach lecznictwa stacjonarnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.


Świadczenia realizowane są zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i w zakresie usług prywatnych odpłatnych.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

http://ocr.pl

Jeden z bardziej renomowanych ośrodków tego typu w Polsce, świadczący na wysokim poziomie usługi medyczne w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii ortopedycznej.


Dział Fizjoterapii w Opolskim Centrum Rehabilitacji oferuje pełną gamę zabiegów z zakresu leczenia usprawniającego, które zaplanowane i przeprowadzone w odpowiedni sposób pozwalają osiągnąć optymalny wynik procesu usprawniania leczniczego. Zabiegi te prowadzone są w trzech zakładach: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii.

Polski Związek Motorowy Okręgowy ZDG sp. z o.o. w Opolu

https://www.pzm.pl/ozdg/opole

Zatrudnieni przez PZMot certyfikowani rzeczoznawcy wykonują m.in kosztorysy napraw pojazdów, wyceny pojazdu (ustalenie wartości rynkowej na dzień szkody), rekonstrukcje wypadków, różnego rodzaju opinie, pomagają w ustaleniu zasad likwidacji szkody (szkoda częściowa lub całkowita), weryfikują poprawność likwidacji szkody.


REHABMED Sp. z o.o.

http://www.rehabmed.com.pl/

Firma posiadająca sieć sklepów ze sprzetem ortopedycznym, rahabilitacyjnym ,medycznym i sportowym. Jej Klientami są osoby fizyczne, szpitale, gabinety rehabilitacji, siłownie, domy pomocy społecznej i inne. Posiada 8 własnych placówek sklepowych i czterech lokalnych przedstawicieli handlowych (sklepy partnerskie). W punktach sprzedaży pracują osoby dobrze przeszkolone, z doświadczeniem, znające asortyment i umiejące profesjonalnie doradzić klientom.


W firmie pracują fachowcy, którzy zbierali doświadczenie i wiedzę w tej branży przez wiele lat w innych przedsiębiorstwach, a teraz zdobyta wiedza pomaga w działalności REHABMED-u.Dystrybucja odbywa się w salonie sprzedaży, bezpośrednio u klienta oraz drogą wysyłkową.

Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. Sp. z o.o.

http://ewa-med.pl


Prowadzi kilka ośrodków w różnych częściach Polski, opiekując się osobami które czy to na skutek choroby, wieku czy wypadku potrzebują stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz wymagają całodobowej kompleksowej opieki i pomocy. Centrum zapewnia rehabilitację fizyczną, neurologiczną, ćwiczenia usprawniające, masaże i terapię. Dbając o ciało, Centrum pamięta również o kondycji umysłowej i emocjonalnej swoim pensjonariuszy. Organizuje pobyt stały lub, w zależności od potrzeb, krótkoterminowy, obejmujący turnus rehabilitacyjny, rekonwalescencję poszpitalną.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy "PRZEJŚCIE"

http://przejscie.com

Osoby i instytucje zgromadzone wokół księdza Zbigniewa Szostka pomagają osobom dotkniętym skutkami przestępstw, w szczególności przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz ich rodzinom - pomoc terapeutyczna, duchowa, psychologiczne, prawna. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał jedyny w Polsce pomnik "Przejście" upamiętniający w sposób indywidualny ofiary wypadków drogowych, a także pełniący funkcję terapeutyczną.


Na wewnętrznych ścianach tego pomnika znajdują się jednakowej wielkości krzyżyki upamiętniające konkretne osoby, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych. To tutaj, w trzecią niedzielę listopada, organizowane są coroczne ogólnokrajowe obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W sąsiedztwie pomnika powstałą Aleja Pamięci Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, gdzie obok drzew sadzonych każdego roku z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych są wychodzące z ziemi krzyże, na których znajdują się informacje ile osób zostało zabitych i rannych w danym roku. Stowarzyszenie prowadzi Księgę Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, przy której codziennie pali się świeca.