Dlaczego my?

Opinie Klientów Prawnicy/Zespół/Doświaczenie
 • Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wygraniu sprawy odszkodowawczej jest osoba prawnika, czy też zespół prawników, który reprezentuje klientów. To on determinuje najważniejsze decyzje przy prowadzeniu sprawy
 • Nasi prawnicy nie są anonimowi. Nie ukrywają się pod ogólną nazwą kancelarii, w której nie wiadomo jakie osoby i z jakimi kwalifikacjami finalnie prowadzą sprawę.

Zobacz naszych Prawników

Doświadczenie i szereg rekordowych wygranych (zobacz najwyższe odszkodowania) odszkodowań to nasz zasadniczy atut. Oceniamy sprawy i podejmujemy decyzje zespołowo co daje nam możliwość skorzystania z umiejętności i doświadczenia wszystkich prawników.

W konsekwencji możemy prawidłowo ustalić najważniejsze dla Twojej sprawy okoliczności:
 • Czy można w sprawie dochodzić roszczeń.
 • Od kogo można żądać odszkodowania.
 • Jakie rodzaje świadczeń odszkodowawczych przysługują.
 • Jaką wysokość odszkodowania można dochodzić.
 • Jakie środki dowodowe zgromadzić aby wygrać sprawę.
 • Jak poprowadzić sprawę aby osiągnąć najlepszy wynik.

Sprawdź nasze sukcesy

Towarzystwa ubezpieczeniowe nas znają

Wieloletnie walki z Towarzystwami Ubezpieczeń, a akże wysokie kwoty odszkodowań wygrywane przez naszych prawników dają nam przewagę w prowadzeniu negocjacji w sprawach naszych Klientów.

Nastawienie na Klienta

Indywidualne podejście do Klienta pozwala na poprowadzenie postępowania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta. My doradzamy i podpowiada a ostateczna decyzja należy do naszych Klientów. To Państwo decydujecie czy przyjąć ugodę czy też walczyć dalej na drodze sądowej.

Komunikacja

E-komunikacja – łatwość dostępu do informacji, co dzieje się w sprawie jest bardzo ważna. Poprzez system informatyczny dostępny przez Internet nasi Klienci obserwują przez 24 h na dobę, jakie czynności zostały wykonane w ich sprawach i czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło już należne odszkodowanie. O kolejnych podejmowanych krokach system informuje wiadomości e-mail na skrzynkę Klienta.

Klienci mają również do dyspozycji wszystkie pozostałe środki komunikacji:
 • infolinie,
 • tel. stacjonarne,
 • fax,
 • tel. komórkowe,
 • mail,
 • osobiste spotkanie,
 • spotkanie z doradcą.

Staramy się pomóc w różnych przypadkach

Nie pobieramy opłat za ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego. Dlatego zachęcamy do kontaktu i przestawienia nam każdego przypadku.

Zgłoszenie szkody

Troska o Klienta

Każdy z Naszych pracowników poświęca Klientowi pełną uwagę i zapewnia dostęp do informacji w sprawie 24 godziny na dobę.

Opieka prawna i medyczna

Nasi Klienci mogą skorzystać z usług Naszych partnerów medycznych (rehabilitanci, psycholodzy, neurolodzy, ortopedzi, biegli sądowi) oraz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez Naszych pracowników.

Rzetelność

Rzetelność, to fundament Naszej firmy, każda sprawa jest rzetelnie prowadzona przez specjalistów w danej dziedzinie prawa.