O co zadbać w razie wypadku?

Przeczytaj uważnie jak postępować zaraz po wypadku. Informacje zamieszoczne poniżej znacznie ułatwią otrzymanie odszkodowania oraz pozwolą na uzyskanie pełnego zadośćuczynienia w razie wystąpienia zdarzenia.


Nie ufaj przedstawicielom firm zobowiązanych do naprawienia szkody w sprawie właściwego oszacowania wysokości odszkodowania. Pracownicy firm ubezpieczeniowych, oferując niekorzystne ugody, działają na korzyść ubezpieczyciela, a jeżeli już doszło do podpisania ugody z ubezpieczycielem, zgłoś się do nas. Być może znajdziemy argumenty prawne na odzyskanie właściwej kwoty odszkodowania.

Zależnie od typu szkody ...

Wypadek komunikacyjny

Zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy. Zanotuj dane sprawcy, jego pojazdu oraz ubezpieczyciela. Nie wahaj się wzywać Policji. To znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia przez sprawcę.


Zapisuj dane świadków, poproś ich o oświadczenia pisemne. W sytuacjach spornych zwracaj uwagę na wszelkie dostępne środki dowodowe np. monitoring miejski lub monitoring firm z otoczenia miejsca wypadku.

Szkody osobowe

Zbieraj wszelkie zaświadczenia lekarskie, historię choroby, zdjęcia RTG, opinie, badania, wypisy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.


W przypadku śmieci osoby najbliższej zbieraj rachunki za poniesione koszty pogrzebu, stypy etc. zadbaj o kopiowanie wszystkich składanych w swojej sprawie dokumentów; jeżeli to możliwe nie pozbywaj się oryginałów dokumentów.

Wypadek przy pracy

Spisz dane osobowe i najlepiej oświadczenia świadków wypadku, zdjęcia stanowiska pracy, maszyn itp. uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań pracodawcy,

nie podpisuj protokołu wypadku jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co od jego zgodności z rzeczywistymi przyczynami wypadku i jego przebiegiem,

zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historię choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów,

gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,

Inne typy szkód

Szkoda rzeczowa

 • zadbaj o udokumentowanie zakresu uszkodzeń w pojeździe np. poprzez zrobienie zdjęć, oględzin w warsztacie, ewentualnie przez rzeczoznawcę,


 • zgłoś Policji uszkodzenie lub utratę ładunku lub przewożonych przedmiotów np. telefonu komórkowego niezwłocznie po wypadku,


 • zbieraj rachunki za transport uszkodzonego pojazdu, parking oraz jego naprawę etc.

 • Błąd medyczny

 • zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. przede wszystkim historię choroby, zdjęcia rtg, TK, MRI, wszelkie zaświadczenia lekarskie, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, przed zgłoszeniem roszczeń,


 • gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.


 • Wypadek z powodu czyjegoś zaniedbania

 • zbieraj dowody (świadków - dane osobowe i kontaktowe, zdjęcia miejsca wypadku, chodnika, jezdni, schodów, ekspozycji, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań,


 • zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów,


 • gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,


 • niezwłocznie zgłoś wypadek zarządcy, właścicielowi terenu/lokalu/sklepu oraz Policji i zażądaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia,


 • zachowaj bilety, rachunki ze sklepu, kina itp. potwierdzające obecność w danym miejscu,

 • Szkody majątkowe/kradzież

 • zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku. Zawiadom niezwłocznie Policję, właścicieli, zarządców. Gromadź dowody na okoliczność poniesionych szkód (wyceny nieruchomości, rachunki i faktury za zakup przedmiotów, wyposażenia domu/lokali itp.),


 • sprawdź jakie obowiązki wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia zawartej umowy w przypadku zaistnienia szkody,


 • w razie większej szkody zleć wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowemu,