Zadzwoń

801 01 15 16 Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

Moja córeczka miała
poważny wypadek

Meditor zapewnił nam
wysokie zadośćuczynienie.

Nazwyam się Piotr
uległem wypadkowi
przy pracy

Meditor pomógł mi i mojej rodzinie.

Miałam groźny
wypadek za granicą

Dzięki Meditorowi otrzymałam należne odszkodowanie.

Uległem wypadkowi
8 lat temu

Medtior skutecznie mi pomógł

Szkody z powodu zaniedbania obowiązków

Najczęściej do tej grupy zdarzeń należą pośliźnięcia, upadki na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów - świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji etc. Późniejsze bowiem ich pozyskanie bywa bardzo trudne.Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły trzeba wykazać jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuacje iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.

W tym zakresie zapewniamy pełną obsługę prawną, a także:

  • pomoc w udowodnieniu zaniedbania i ustaleniu odpowiedzialności dane podmiotu,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Bezpłatna wycena szkody

Jeśli miało miejsce zdarzenie, wypadek lub wystąpiła szkoda, a masz wątpliwości czy odszkodowanie jest zasadne i jakiej powinno być wielkości, zgłoś zdarzenie do naszej Kancelarii. Zweryfikujemy zasadność roszczenia oraz potencjalną kwotę odszkodowania.

Zgłoś swoją szkodę