Zadzwoń

801 01 15 16 Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

Uległem wypadkowi
8 lat temu

Medtior skutecznie mi pomógł

Moja córeczka miała
poważny wypadek

Meditor zapewnił nam
wysokie zadośćuczynienie.

Miałam groźny
wypadek za granicą

Dzięki Meditorowi otrzymałam należne odszkodowanie.

Nazwyam się Piotr
uległem wypadkowi
przy pracy

Meditor pomógł mi i mojej rodzinie.

Wypadki w pracy

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em.

Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły wykazać trzeba jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuacje iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.

Pełna obsługa prawna

W przypadku wypadku w pracy zapewniamy pełną obsługę prawną polegającą na:

  • pomocy w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Bezpłatna wycena szkody

Jeśli miało miejsce zdarzenie, wypadek lub wystąpiła szkoda, a masz wątpliwości czy odszkodowanie jest zasadne i jakiej powinno być wielkości, zgłoś zdarzenie do naszej Kancelarii. Zweryfikujemy zasadność roszczenia oraz potencjalną kwotę odszkodowania.

Zgłoś swoją szkodę