Wypadki w gospodarstwach rolnych

Wypadki w gospodarstwach rolnych

W związku z charakterem pracy oraz obowiązków wykonywanych w gospodarstwach rolnych dochodzi w nich do poważnych wypadków. Poprzez system ubezpieczeń oc ich właściciele praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych. Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko ubezpieczycielom oc jak i postępowanie przed KRUS-em.Pełna obsługa prawna

W przypadku wypadków w gospodarstwach rolnych zapewniamy pełną obsługę prawną:

  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,

  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,

  • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,

  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,

  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,

  • rehabilitację,

  • pomoc psychologa i psychiatry,

  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Bezpłatna wycena szkody

Jeśli miało miejsce zdarzenie, wypadek lub wystąpiła szkoda, a masz wątpliwości czy odszkodowanie jest zasadne i jakiej powinno być wielkości, zgłoś zdarzenie do naszej Kancelarii. Zweryfikujemy zasadność roszczenia oraz potencjalną kwotę odszkodowania.

Zgłoś swoją szkodę