Szkody o wartości powyżej 50 000 zł

Szkody o wartości powyżej 50 000 zł

W przypadku dużych szkód gdzie potencjalne odszkodowanie może przekroczyć kwotę 50 000 zł oferujemy szczególne uprawnienia dla naszych Klientów.

Nasze wynagrodzenie w tych sprawach zawsze podlega negocjacji - tj. obniżeniu.

Oferujemy również możliwość wypłacenia zaliczki ze środków Kancelarii na poczet wydatków na koszty leczenia i niezbędne wydatki.

W przypadku takich spraw standardowo oferujemy finansowanie procesu przed sądem i reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika.

Bezpłatna wycena szkody

Jeśli miało miejsce zdarzenie, wypadek lub wystąpiła szkoda, a masz wątpliwości czy odszkodowanie jest zasadne i jakiej powinno być wielkości, zgłoś zdarzenie do naszej Kancelarii. Zweryfikujemy zasadność roszczenia oraz potencjalną kwotę odszkodowania.

Zgłoś swoją szkodę