Zadzwoń

801 01 15 16 Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

Moja córeczka miała
poważny wypadek

Meditor zapewnił nam
wysokie zadośćuczynienie.

Uległem wypadkowi
8 lat temu

Medtior skutecznie mi pomógł

Miałam groźny
wypadek za granicą

Dzięki Meditorowi otrzymałam należne odszkodowanie.

Nazwyam się Piotr
uległem wypadkowi
przy pracy

Meditor pomógł mi i mojej rodzinie.

Choroba zawodowa

W przypadkach zgłoszeń kwalifikujących się jako choroba zawodowa prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Często w przypadku chorób zawodowych istnieje możliwość żądania świadczeń cywilnoprawnych od pracodawcy. Dotyczy to zarówno zadośćuczynienia jak i renty.Pełna obsługa prawna

W zakresie pomocy w przypadku choroby zawodowej zapewniamy:

  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,
  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,,
  • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
  • ocenę skutków choroby zawodowej przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
  • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
  • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie ZUS-u, towarzystw ubezpieczeniowych,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologa i psychiatry,
  • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Bezpłatna wycena szkody

Jeśli miało miejsce zdarzenie, wypadek lub wystąpiła szkoda, a masz wątpliwości czy odszkodowanie jest zasadne i jakiej powinno być wielkości, zgłoś zdarzenie do naszej Kancelarii. Zweryfikujemy zasadność roszczenia oraz potencjalną kwotę odszkodowania.

Zgłoś swoją szkodę